KlasztorWęgrów.pl

Login Tools

Aktualności

Pielgrzymka do Łagiewnik, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

28-30 lipca koszt 180 zł. Są jeszcze wolne miejsca.

Zapisywać można się w zakrystii bądź pod numerem telefonu 791 176 604.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 20 lipca 2014 XVI NIEDZIELA ZWYKŁA   1.Dzisiaj…
piątek, 18 lipca 2014 21:55

Lista na 2014-15

Od września w Katolickim Przedszkolu św. Antoniego rozpocznie się kolejny rok pracy pedagogiczno-dydaktycznej. Poniżej znajduje się lista dzieci, które będą uczestęszczały przez cały rok do naszego Przedszkola.

sobota, 12 lipca 2014 23:16

Ogłoszenia Parafialne

13 lipca 2014 XV NIEDZIELA ZWYKŁA 1.Dzisiejsza taca jest przeznaczona…
niedziela, 06 lipca 2014 21:03

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NR 1/2014
NA PRZEDMIOT
„Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w zabytkowym Kościele p. w. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie”

Węgrów, 07.07.2014 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia p. w. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie

ul. Kościuszki 27a, 07-100 Węgrów

NIP: 8241363613, REGON: 710446495

II. TYTUŁ PROJEKTU

Zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej dzięki pracom ratunkowym w zabytkowym kościele p.w. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie”, dla którego Zleceniodawca ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.1 Kultura (konkurs nr RPOWM/6.1/1/2014).

sobota, 05 lipca 2014 21:43

Ogłoszenia Parafialne

6 lipca 2014 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 1.Dzisiaj I niedziela miesiąca.…
sobota, 28 czerwca 2014 23:13

Prace remontowe w klasztorze

            W naszym klasztorze od jakiegoś czasu prowadzone są intensywne i wymagające potężnych nakładów finansowych prace remontowe, zwłaszcza w pomieszczeniach, które na co dzień służą Katolickiemu Przedszkolu św. Antoniego. Ponadto została oczyszczona dawna studnia znajdująca się w wirydarzu klasztornym oraz przygotowany grunt poprzez wykopanie przestrzeni na wirydarzu i w podziemiach klasztoru pod przyłączę deszczówki, która będzie zbierać wodę zarówno z kościoła, jak i klasztoru. Ta inicjatywa w znaczącym stopniu przyczyni się do sprawnego i skutecznego odprowadzania wód opadowych, a tym samym do zmniejszenia poziomu wilgoci w całej kubaturze budynku. Ponadto na przełomie maja i czerwca zostało odremontowane kolejne pomieszczenie w budynku klasztornym (nowa instalacja elektryczna, założone ogrzewanie, położenie nowych tynków oraz malowanie), które swego czasu służyło jako kaplica dla rekolekcji oazowych , które obecnie służy do celów duszpasterskich prowadzonych na terenie parafii.

Strona 1 z 22

św. Antoni z Padwy

  • Sw. Antoni z Padwy