NIEDZIELA I ŚWIĘTA OBOWIĄZUJĄCE
kościół parafialny: 8:30; 10:00; 11:30; 15:00; 19:00

kaplica w Jartyporach: 8:30

DNI POWSZEDNIE

7:00; 17:00

ŚWIĘTA NIEBĘDĄCE DNIAMI WOLNYMI OD PRACY

kościół parafialny: 7:00; 10:00; 17:00

kaplica w Jartyporach: 18:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu:
I piątek miesiąca od godz. 15.00 do 17:00

 

 

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 Czynna od poniedziałku do soboty do godz. 8.30 oraz po Mszy św. wieczornej do godz. 18.00.

Telefon dyżurny: +48 665 034 305


Zwiedzanie kościoła i ekspozycji muzealnej:
kustosz-przewodnik
Roman Postek + 48 667 684 406

Parafia św. Piotra z Alkantary
i św. Antoniego z Padwy

Adres:
Tadeusza Kościuszki 27a
07-100 Węgrów
tel. (+48) 665 034 305

e-mail: rkosk@op.pl; wegrow.klasztor@drohiczynska.pl

Numer konta:
59 9236 0008 0012 8645 2000 0010

Menu

PL-BY-UA 2014-2020

 • 10 marca 2020

  „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wyko…

  Celem projektu pn. „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie” jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych (Polska-Ukraina) poprzez utworzenie Szlaku Klasztorów Poreformackich, rozw…

  więcej
 • 12 maja 2023

  Otwarcie Centrum Dialogu Kultur

  2 czerwca 2022 roku w dawnym budynku klasztornym o.o. reformatów przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku Centrum Dialogu Kultur. Projekt rewitalizacji cennych zabytków: zespołów poreformackich w Węgrowie oraz w Rawie Ruskiej na Ukrainie, dzięki któremu …

  więcej zdjecia
 • 12 maja 2023

  Konferencja na zakończenie projektu

  W najbliższy poniedziałek 17 października zapraszamy do klasztoru w Węgrowie na konferencję podsumowującą ponad dwuletnie partnerstwo między Polską a Ukrainą, między Parafią poklasztorną w Węgrowie a Archidiecezją Lwowską. Ta współpraca była możliwa min. dzięki Programowi Współpracy Transgranicznej CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine. Podczas spo…

  więcej
 • 12 maja 2023

  Międzynarodowa Konferencja Popularno-Naukowa ,,Bl…

  17 października 2022 r. w klasztorze w Wegrowie odbyła się międzynarodowa konferencja na zakończenie projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, władz parlamentarnych, rządowych, samorządowych oraz parafianie. Było to wydarzenie wyj…

  więcej zdjecia
 • 2 listopada 2020

  Zapytanie ofertowe - usługa poligraficzna

  Zapytanie ofertowe dotyczące usługi poligraficzna – wydrukowanie wielojęzycznego przewodnika „Szlak dawnych klasztorów Zakonu Reformatów Węgrów- Rawa Ruska” w ramach projektu „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Pol…

  więcej
 • 30 października 2020

  Zapytanie ofertowe: gwarancja bankowa

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Udzielenie gwarancji bankowej Beneficjentowi Wiodącemu projektu „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie” Szczegóły w załącznikach" Zapytanie ofertowe Zapyt…

  więcej
 • 6 kwietnia 2020

  Wyłonienie osoby na badania archiwistyczno-histor…

  W ramach rozeznania rynku na przeprowadzenie badań archiwistyczno-historycznych został wyłoniony Wojciech Józef Górczyk.

  więcej
 • 6 kwietnia 2020

  Wyłonienie na świadczenie usługi druku i opracowa…

  W ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi opracowania i wydania folderu została wyłoniona firma Efekt Studio Sp. z o.o.

  więcej
 • 16 marca 2020

  Wyłonienie osoby świadczącej tłumaczenia pisemne

  W ramach rozeznania rynku na świadczenie tłumaczeń została wyłoniona Marta Natalia Jaczewska.

  więcej
 • 11 marca 2020

  Rozeznanie rynku - badania archiwistyczno history…

  Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie ponownie ogłasza nabór na Badania archiwistyczno-historyczne w Projekcie „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”. Wi…

  więcej
 • 20 lutego 2020

  Uzupełnienie zapytania ofertowego na opracowanie …

  Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie ogłasza nabór na Opracowanie i wydruk folderu o klasztorze w Węgrowie w Projekcie „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrain…

  więcej
 • 17 lutego 2020

  Rozeznanie rynku: badania archiwistyczno-historyc…

  Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie ogłasza nabór na Badania archiwistyczno-historyczne w Projekcie „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”. Więcej info…

  więcej
 • 17 lutego 2020

  Rozeznanie rynku: tłumaczenia pisemne

  Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie ogłasza nabór tłumaczenia pisemne w Projekcie „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”. Więcej informacji w załącznik…

  więcej
 • 17 lutego 2020

  Rozeznanie rynku: opracowanie i wydanie folderu

  Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie ogłasza nabór na Opracowanie i wydruk folderu o klasztorze w Węgrowie w Projekcie „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrain…

  więcej
 • 2 listopada 2019

  Wyłonienie na świadczenie nadzoru inwestorskiego

  W ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego została wyłoniony Franciszek Talacha.

  więcej
 • 29 października 2019

  Wybór wykonawcy zadania: Świadczenie usługi Audyt…

  Niniejszym informuję, że w postępowaniu w trybie rozeznania rynku na realizację zadania: Świadczenie usługi Audytora Projektu „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie” w terminie do 25.10.2019 r. wpłyn…

  więcej
 • 29 października 2019

  Wyłonienie audytora projektu

  W ramach rozeznania rynku na pełnienie obowiązków audytora projektu został wyłoniony Jakub Ardyn.

  więcej
 • 24 października 2019

  Nadzór inwestorski

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi związanymi z rewitalizacją budynku dawnego klasztoru w Węgrowie z remontem konserwatorskim, przebudową, rozbudową i nadbudową obiektu ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na Centrum Dialogu Kultur. Wybrany Wykonawca będzie pełnił nadzór na całośc…

  więcej
 • 18 października 2019

  Zapytanie ofertowe - audytor

  Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie ogłasza nabór na Świadczenie usługi Audytora Projektu „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”. Więcej informacji w z…

  więcej
 • 11 sierpnia 2019

  Wyłonienie kierownika finansowego

  W ramach rozeznania rynku na pełnienie obowiązków kierownika finansowego został wyłoniony Piotr Grabek.

  więcej
 • 11 sierpnia 2019

  Wyłonienie asystenta kierownika projektu

  W ramach zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków asystenta kierownika projektu został wyłoniony Marek Sobisz

  więcej
 • 8 sierpnia 2019

  Wyłonienie na świadczenie usługi nadzoru inwestor…

  W ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego została wyłoniona firma Z.H.U. Piotra Talacha

  więcej
 • 2 sierpnia 2019

  Konferencja prasowa na rozpoczęcie projektu trans…

  Wielkimi krokami zbliża się długo oczekiwany moment rewitalizacji naszego węgrowskiego klasztoru i nadania mu nowej funkcji społecznej. Serdecznie zapraszamy 6 sierpnia o godz. 11.00, na uroczyste rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych! Projekt „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego za…

  więcej
 • 1 sierpnia 2019

  Pełnienie obowiązków Kierownika Finansowego Proje…

  Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby fizycznej pełniącej obowiązki Kierownika Finansowego (Financial Manager) dla Zamawiającego - Beneficjenta Wiodącego. Planowaną w projekcie formą zatrudnienia Kierownika Finansowego jest umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie). Szacunkowy czas pracy w skali miesiąca: średnio 80 godzin.   ZAŁĄCZNIKI: Rozezna…

  więcej
 • 1 sierpnia 2019

  Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi związanymi z rewitalizacją budynku dawnego klasztoru w Węgrowie z remontem konserwatorskim, przebudową, rozbudową i nadbudową obiektu ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na Centrum Dialogu Kultur. Wybrany Wykonawca będzie pełnił nadzór na całośc…

  więcej
 • 30 lipca 2019

  Pełnienie obowiązków Asystenta Koordynatora Proje…

  Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby fizycznej pełniącej obowiązki Asystenta Koordynatora Projektu (Project Coordinator Assistant) dla Zamawiającego - Beneficjenta Wiodącego. Planowaną w projekcie formą zatrudnienia Asystenta Koordynatora Projektu jest umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie). Szacunkowy czas pracy w skali miesiąca: średnio 80 g…

  więcej
 • 29 września 2018

  „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska – wyko…

  Umowę o dofinansowaniu rewitalizacji dwóch klasztorów w Polsce i na Ukrainie podpisano 9 maja 2018 r. w parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego Padewskiego w Węgrowie (Mazowieckie). Wartość przyznanych środków to 2,37 mln euro pochodzących z funduszy UE. Przedsięwzięcie „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska – wykorzystanie potencjału …

  więcej
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
101 0.058409929275513