NIEDZIELA I ŚWIĘTA
kościół parafialny: 8:30, 10:00, 11:30, 15:00, 19:00

DNI POWSZEDNIE
7:00 17:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
I piątek miesiąca od godz. 15.00

Dyżur Penitencjarza diecezjalnego: 
I piątek miesiąca od godz. 16.00


Jartypory:
niedziele i święta 8:30; I piątek miesiąca godz. 18:00

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 Czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej.

Telefon dyżurny: +48 665 034 305


Zwiedzanie kościoła i ekspozycji muzealnej:
kustosz-przewodnik
dr Marek Sobisz + 48 791 176 604

Parafia św. Piotra z Alkantary
i św. Antoniego z Padwy

Adres:
Tadeusza Kościuszki 27a
07-100 Węgrów
tel. 25 792 22 28

e-mail: proboszcz@klasztorwegrow.pl parafia@klasztorwegrow.pl

Numer konta:
59 9236 0008 0012 8645 2000 0010

Menu

6 sierpnia 2019

Rozpoczęcie projektu transgranicznego

6 sierpnia za klasztorem, gdzie znajduje się wejście do Ekspozycji Muzealnej "Węgrów - miasto wielu kultur i religii", odbyła się konferencja prasowa na rozpoczęcie projektu „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”. Projekt, dzięki któremu zostaną poddane rewitalizacji dwa klasztory, w Węgrowie i w Rawie Ruskiej na Ukrainie, jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy transgranicznych „Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”.

            Zebranych przywitał proboszcz parafii ks. dr Romuald Kosk, który nawiązując do liturgicznego święta Przemienienia Pańskiego podkreślił, że dzisiejszy dzień jest symboliczny, ponieważ w Kościele wspominając doniosłe wydarzenie Przemienienia Jezusa, rozpoczyna się początek rewitalizacji klasztoru. Podczas konferencji Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP przedstawiła ideę i historię projektu. Zobrazowała wartość jaką przyniesie zrealizowanie przedsięwzięcia, zarówno dla społeczności lokalnej, jak też i turystów, którzy coraz częściej odwiedzają Węgrów. Obecny na uroczystości Andrzej Słodki, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina, wyraził radość z powodu, że na terenie województwa mazowieckiego będzie realizowany jeden z 17 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Głos zabrali również samorządowcy: Ewa Besztak – starosta powiatu węgrowskiego, Paweł Marchela – burmistrz miasta Węgrowa, Konrad Trzeszczkowski – prezes firmy wykonawczej ZKM Asis Sp. z.o.o., a także przedstawiciel partnera Caritas Archidiecezji Lwowskiej Markiian Stefanyshyn. Na zakończenie konferencji symbolicznym elementem rozpoczęcia projektu, było rozebranie spróchniałych i zawilgoconych starych desek na rampie przylegającej do murów klasztoru. W uroczystym dniu wzięli również udział: Anna Kaszuba – kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Marek Renik – wicestarosta powiatu Węgrowskiego, Halina Ulińska – wiceburmistrz miasta Węgrowa, Roman Postek – dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, członkowie Stowarzyszenia Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur oraz parafianie.

Założenia projektu

           Celem projektu, który będzie trwał 24 miesiące jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych (Polska-Ukraina) poprzez utworzenie Szlaku Klasztorów Poreformackich, rozwijaniu dialogu kultur, wzajemne wymiany młodzieży, organizowanie konferencji i wydarzeń kulturalnych oraz propagowaniu reguły Zakonu Franciszkańskiego - miłości do ludzi najbardziej potrzebujących. W wyniku realizacji projektu zwiększy się ilość turystów na obszarach przygranicznych oraz powstanie infrastruktura dla działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych mających na celu promocję kultury i tradycji obu krajów. Główne efekty to:

  • nowy transgraniczny produkt turystyczny: Szlak Klasztorów Poreformackich;
  • propagowanie dziedzictwa kulturowego zakonu ojców franciszkanów reformatów;
  • 2 zrewitalizowane zabytkowe klasztory;
  • udostępnienie odbiorcom obiektów o wysokich wartościach artystycznych i kulturowych;
  • nowe funkcje klasztorów: Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie i Ośrodek Dialogu Kultur wraz z Rodzinnym Domem Dziecka w Rawie Ruskiej;
  • rozwijanie dialogu kultur polsko-ukraińskiej poprzez wymianę młodzieży, konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne.

Szlak Klasztorów Poreformackich obejmie na początek 2 klasztory (w Węgrowie i Rawie Ruskiej), które w wyniku realizacji projektu zostaną zrewitalizowane i będą pełnić nowe funkcje (społeczno-kulturalne) odpowiadające potrzebom społeczności lokalnych i turystów.

W celu utworzenia Centrum Dialogu Kultur oraz w ramach rewitalizacji klasztoru w Węgrowie przewiduje się prace budowlane w budynku klasztoru, przystosowaniu klasztoru do celów noclegowych na 42 miejsca. Dodatkowo wnętrza zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt i wyposażenie: meble do 14 turystycznych pokoi noclegowych oraz meble i wyposażenie sali wielofunkcyjnej (konferencje, koncerty, projekcje filmowe, spektakle, wystawy) w wirydarzu.

W celu utworzenia Ośrodka Dialogu Kultur i Rodzinnego Domu Dziecka oraz w ramach rewitalizacji klasztoru w Rawie Ruskiej przewiduje się prace budowlane budynku klasztoru i kościoła, przystosowanie klasztoru do celów noclegowych (12 pokoi turystycznych na 24 miejsca) oraz na Rodzinny Dom Dziecka, wyposażenie Ośrodka Dialogu Kultur i Rodzinnego Domu Dziecka w niezbędny sprzęt. Ponadto zostaną utworzone sale: historyczna, sportowa, szkoleniowo-edukacyjna, rekreacyjno-integracyjna dla wszystkich osób przebywających w Centrum Dialogu Kultur. Rodzinny Dom Dziecka będzie składał się z 4 segmentów dla czterech 12-osobowych rodzin.

 

 Poreformacki klasztor w Węgrowie

Jan Kazimierz Krasiński (1607-1669), dziedzic dóbr węgrowskich, podskarbi wielki koronny (1658-1669), dnia 27 czerwca 1668 roku zadeklarował ojcom reformatom kongregacji warszawskiej nową fundację w Węgrowie. W dniu 11 sierpnia 1673 roku ks. Tomasz Leżeński/Leżyński h. Nałęcz (ok. 1603-1675), biskup łucki (1667-1675), wydał dokument zatwierdzający fundację kościoła i klasztoru w Węgrowie. Sejm koronacyjny w 1674 roku zatwierdził fundację klasztoru. Dnia 9 maja 1675 roku zostały zakupione place i wytyczone granice posiadłości. W ślad za tym postawiono najpierw drewniany kościół, a następnie murowany klasztor. 25 czerwca 1693 roku ks. Paweł Konstanty Dubrawski wydał zgodę na budowę murowanego kościoła. Kamień węgielny został położony 29 czerwca 1693 roku.

Budowę kościoła pw. św. Piotra z Alkanary i św. Antoniego z Padwy ukończono w 1705 roku. Jego projektantem był prawdopodobnie architekt królewski (1672) Tylman z Gameren Gamerski (ok. 1632-1706), a wykonawcą włoski architekt Carlo Ceroni (ok. 1647-1721). Wnętrze kościoła zostało ozdobione polichromią, którą wykonał w latach 1706-1711 florencki malarz Michał Anioł Palloni (1637-ok. 1713), malarz nadworny (1688). Świątynię konsekrował 26 maja 1711 roku ks. Aleksander Benedykt z WyhowaWyhowski (1649-1714), biskup łucki (1703-1714). W Niedzielę piątą po Świątkach w dzień św. Bonawentury, czyli 14 lipca 1715 roku odbyło się uroczyste zakończenie budowy i przekazanie ojcom reformatom nowego kościoła przez syna fundatora – Jana Bonawenturę (Dobrogosta) hr. Krasińskiego (1639-1717), wojewodę płockiego (1688-1717). Jednocześnie w latach 1706-1715 wzniesiono murowany klasztor, kosztem wspomnianego Jana Bonawentury Krasińskiego.

 Poreformacki klasztor w Rawie Ruskiej

             Reformaci osiedlili się w Rawie w latach dwudziestych XVIII w. Początkowo posługiwali w drewnianej kaplicy zbudowanej w 1725 r. przez Jana Bogusza. Wspomniany klasztor założony został w 1725 roku przez starostę bełskiego Grzegorza Rzeczyńskiego. Murowane zabudowania klasztorne i kościół pw. Archanioła Michała wybudowano w 1739 roku według projektu Pawła Fontany. Barokowe ołtarze wykonali zakonnicy Sebastian Wolski i Tomasz Groński, a XVIII-wieczne freski są autorstwa Jana Ptaszkowskiego. Fresk w arce tęczowej (przed prezbiterium) jest analogiczny ze znajdującym się w kościele reformatów w Dederkałach Wielkich w tarnopolskim. Niestety tam został on nieumiejętnie odnowiony, ale tu się zachował, chociaż częściowo jest zniszczony. Malowidło przedstawia adorację Krzyża świętego przez świętych Dominika i Franciszka. O historii tego konwentu wiadomo niewiele. Nie został on skasowany przez Austriaków. W latach 1907-1909 przebywał tu o. Narcyz Turchan, który zginał śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau. W 1999 roku został on beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II.

zdjęcia: Karolina Skibniewska/Katolickie Radio Podlasie

MS

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
45 0.12769985198975