NIEDZIELA I ŚWIĘTA
kościół parafialny: 8:30, 10:00, 11:30, 15:00, 19:00

DNI POWSZEDNIE
7:00 17:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu:
I piątek miesiąca od godz. 15.00

 

Dyżur Penitencjarza Diecezjalnego

I piątek miesiąca od godz. 16.00 do 17.00

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 Czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej.

Telefon dyżurny: +48 665 034 305


Zwiedzanie kościoła i ekspozycji muzealnej:
kustosz-przewodnik
dr Marek Sobisz + 48 791 176 604

Parafia św. Piotra z Alkantary
i św. Antoniego z Padwy

Adres:
Tadeusza Kościuszki 27a
07-100 Węgrów
tel. 25 792 22 28; (+48) 665 034 305

e-mail: rkosk@op.pl; proboszcz@klasztorwegrow.pl wegrow.klasztor@drohiczynska.pl

Numer konta:
59 9236 0008 0012 8645 2000 0010

Menu

29 września 2018

„Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska – wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatorów dla rozwoju turystki i życia społecznego”

Umowę o dofinansowaniu rewitalizacji dwóch klasztorów w Polsce i na Ukrainie podpisano 9 maja 2018 r. w parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego Padewskiego w Węgrowie (Mazowieckie). Wartość przyznanych środków to 2,37 mln euro pochodzących z funduszy UE.

Przedsięwzięcie „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska – wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatorów dla rozwoju turystki i życia społecznego” jest jednym z siedemnastu w tematyce dziedzictwa, wybranych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Dofinansowanie w kwocie 2 mln i 374 tys. euro jest przeznaczone na rewitalizację zespołu klasztornego parafii w Węgrowie oraz klasztoru w Rawie Ruskiej na Ukrainie.

W węgrowskim klasztorze ma powstać Centrum Dialogu Kultur, natomiast w zespole klasztornym w Rawie Ruskiej otwarty zostanie dom dziecka dla sierot wojennych z Donbasu. Przedsięwzięcie ma także zainicjować program turystyczny „Szlak Klasztorów Poreformackich”.

9 maja Umowę Grantową nr PLBU.01.01.00-14-0658/17-00 w imieniu strony polskiej i ukraińskiej podpisał proboszcz węgrowskiej parafii ks. Romuald Kosk z przedstawicielem rządu odpowiedzialnym za program dofinansowania, wiceministrem inwestycji i rozwoju Adamem Hamryszczakiem.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowany jest w ramach unijnego Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, który służy budowaniu współpracy z krajami sąsiednimi spoza UE. Program obejmuje wschodnie województwa Polski (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, wschodnia część mazowieckiego) oraz zachodnie obwody Białorusi i Ukrainy. Budżet programu to ponad 183 mln euro. Dofinansowuje on wspólną, międzynarodową realizację projektów w tamach 4 obszarów tematycznych: dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poprawy dostępności regionów, bezpieczeństwa, ochrony granic.

21 czerwca 2018 r. we Lwowie, w Kurii Archidiecezji Lwowskiej nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy obu partnerami. Ks. abp Mieczysław Mokrzycki w obecności przedstawicieli z Polski, Zofii Paczóskiej – koordynatora projektu oraz Marka Sobisza – asystenta koordynatora, podpisał umowę partnerską.  25 września 2018 roku umowa o dofinansowanie została zarejestrowana w Kijowie na Ukrainie.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych (Polska-Ukraina) poprzez utworzenie Szlaku Klasztorów Poreformackich; rozwijaniu dialogu kultur poprzez utworzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie oraz Ośrodka Dialogu Kultur w Rawie Ruskiej, wzajemne wymiany młodzieży, organizowanie konferencji i wydarzeń kulturalnych oraz propagowaniu reguły Zakonu Franciszkańskiego - miłości do ludzi najbardziej potrzebujących - poprzez utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Rawie Ruskiej.

W celu utworzenia Centrum Dialogu Kultur oraz w ramach rewitalizacji klasztoru w Węgrowie przewiduje się prace budowlane w budynku klasztoru, przystosowaniu klasztoru do celów noclegowych na 42 miejsca. Dodatkowo wnętrza zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt i wyposażenie: meble do 14 turystycznych pokoi noclegowych oraz meble i wyposażenie sali wielofunkcyjnej (konferencje, koncerty, projekcje filmowe, spektakle, wystawy) w wirydarzu.

 

W celu utworzenia Ośrodka Dialogu Kultur i Rodzinnego Domu Dziecka oraz w ramach rewitalizacji klasztoru w Rawie Ruskiej przewiduje się prace budowlane budynku klasztoru i kościoła, przystosowanie klasztoru do celów noclegowych (12 pokoi turystycznych na 24 miejsca) oraz na Rodzinny Dom Dziecka, wyposażenie Ośrodka Dialogu Kultur i Rodzinnego Domu Dziecka w niezbędny sprzęt. Ponadto zostaną utworzone sale: historyczna, sportowa, szkoleniowo-edukacyjna, rekreacyjno-integracyjna dla wszystkich osób przebywających w Centrum Dialogu Kultur. .Rodzinny Dom Dziecka będzie składał się z 4 segmentów dla czterech 12-osobowych rodzin

 

W wyniku realizacji projektu zwiększy się ilość turystów na obszarach przygranicznych oraz powstanie infrastruktura dla działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych mających na celu promocję kultury i tradycji obu krajów. Główne efekty to:

 *               nowy transgraniczny produkt turystyczny: Szlak Klasztorów Poreformackich

*                propagowanie dziedzictwa kulturowego zakonu franciszkańskiego poreformackiego

*               2 zrewitalizowane zabytkowe klasztory

*               udostępnienie odbiorcom obiektów o wysokich wartościach artystycznych i kulturowych

*               nowe funkcje klasztorów: Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie i Ośrodek Dialogu Kultur wraz z Rodzinnym Domem Dziecka w Rawie Ruskiej

*    rozwijanie dialogu kultur polsko-ukraińskiej poprzez wymianę młodzieży, konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne.

 

 

 

MS

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
45 0.066712141036987