NIEDZIELA I ŚWIĘTA
kościół parafialny: 8:30, 10:00, 11:30, 15:00, 19:00

DNI POWSZEDNIE
7:00 17:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu:
I piątek miesiąca od godz. 15.00

 

Dyżur Penitencjarza Diecezjalnego

I piątek miesiąca od godz. 16.00 do 17.00

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

 Czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. wieczornej.

Telefon dyżurny: +48 665 034 305


Zwiedzanie kościoła i ekspozycji muzealnej:
kustosz-przewodnik
dr Marek Sobisz + 48 791 176 604

Parafia św. Piotra z Alkantary
i św. Antoniego z Padwy

Adres:
Tadeusza Kościuszki 27a
07-100 Węgrów
tel. 25 792 22 28; (+48) 665 034 305

e-mail: rkosk@op.pl; proboszcz@klasztorwegrow.pl wegrow.klasztor@drohiczynska.pl

Numer konta:
59 9236 0008 0012 8645 2000 0010

Menu

10 marca 2020

„Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie”

Celem projektu pn. „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie” jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przygranicznych (Polska-Ukraina) poprzez utworzenie Szlaku Klasztorów Poreformackich, rozwijaniu dialogu kultur poprzez utworzenie Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie oraz Ośrodka Dialogu Kultur w Rawie Ruskiej, wzajemne wymiany młodzieży, organizowanie konferencji i wydarzeń kulturalnych oraz propagowaniu reguły zakonu franciszkańskiego - miłości do ludzi najbardziej potrzebujących - poprzez utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Rawie Ruskiej. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 638 872,62 euro. Realizacja projektu w Węgrowie wynosi 1 802 825,77 euro, dofinansowanie 1 622 543,20 euro, wkład własny Parafii 180 282,57 euro. Koszty niekwalifikowane, będące dodatkowym wkładem własnym Parafii wynoszą 720 000,00 zł. Projekt został dofinansowany także ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 1b – dotacje na wkład własny – Edycja 2019 r., kwotą 500 000,00 zł.

 

Projekt jest odpowiedzią na wspólne wyzwania:

 • Mała ilość turystów w Węgrowie i Rawie Ruskiej - na obszarach atrakcyjnych turystycznie, posiadających wybitne zabytki, bogate dziedzictwo kulturowe;
 • Słaba znajomość reguły zakonu franciszkańskiego poreformackiego, który wywarł wpływ na historię Węgrowa i Rawy Ruskiej
 • Wzajemna słaba znajomość kultury i tradycji sąsiedniego kraju.

W wyniku realizacji projektu zwiększy się ilość turystów na obszarach przygranicznych oraz powstanie infrastruktura dla działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych mających na celu promocję kultury i tradycji obu krajów. Główne efekty to:

 • nowy transgraniczny produkt turystyczny - Szlak Klasztorów Poreformackich;
 • 2 zrewitalizowane zabytkowe klasztory;
 • udostępnienie odbiorcom obiektów o wysokich wartościach artystycznych i kulturowych;
 • nowe funkcje klasztorów: Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie i Ośrodek Dialogu Kultur wraz z Rodzinnym Domem Dziecka w Rawie Ruskiej;
 • propagowanie dziedzictwa kulturowego zakonu franciszkańskiego poreformackiego;
 • rozwijanie dialogu kultur polsko-ukraińskiej poprzez wymianę młodzieży, konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne.

Z efektów projektu będą korzystać turyści, mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież szkolna z obszarów położonych wokół Węgrowa oraz Rawy, organizacje lokalne, osierocone dzieci z terenu ATO (teren prowadzenia działań wojennych i terrorystycznych na Ukrainie) i zachodniej części Ukrainy, internauci korzystający z produktów multimedialnych.

Projekt ma charakter transgraniczny ze względu na:

 • położenie po obu stronach granicy klasztorów, które łącznie utworzą Szlak Klasztorów Poreformackich;
 • współpracę ośrodka w Węgrowie i Rawie Ruskiej w zakresie promocji kultury i tradycji obu krajów;
 • wymianę dobrych praktyk przy realizacji prac konserwatorskich zabytkowych klasztorów;
 • wspólne warsztaty i szkolenia.

 Grupy docelowe i beneficjenci:

 • Turyści krajowi i zagraniczni (Węgrów 4 tys., Rawa 1 tys.)
 • Mieszkańcy obszarów położonych wokół Węgrowa (5 tys. osób) oraz Rawy (2 tys.)
 • Dzieci i młodzież szkolna zainteresowani ofertą kulturalną obu partnerów (500 os.)
 • Internauci korzystający z produktów multimedialnych projektu (4000)
 • Samorządy i organizacje lokalne (2 ośrodki)
 • Osierocone dzieci z terenu ATO (40 osób)

Całkowita wartość projektu wynosi 2 638 872,62 euro. Realizacja projektu w Węgrowie wynosi 1 802 825,77 euro, dofinansowanie 1 622 543,20 euro, wkład własny Parafii 180 282,57 euro. Realizacja projektu w Rawie Ruskiej wynosi 836 046,85 euro, dofinansowanie 752 442,12 euro, wkład własny Parafii 83 604,73 euro. Koszty niekwalifikowane, będące dodatkowym wkładem własnym wynoszą 720 000,00 zł.

Dzięki realizacji projektu zostanie poszerzona dotychczasowa działalność parafii, szczególnie w wymiarze edukacji-kulturotwórczej oraz turystycznej. Zrewitalizowany klasztor, nadanie zabytkowi nowej funkcji społecznej poprzez utworzenie w nim Centrum Dialogu Kultur z profesjonalną salą konferencyjną, z miejscami noclegowymi, salami warsztatowymi wpłynie na możliwość realizowania bogatszej oferty kulturalnej. Centrum Dialogu Kultur, doskonale uzupełni i poszerzy dotychczasowe działania związane min. z utworzoną w bieżącym roku Ekspozycją Muzealną „Węgrów – miasto wielu kultur i religii”. Przygotowanie bazy infrastrukturalnej spowoduje, że dotychczasowe działania będą miały bardziej profesjonalny, uporządkowany i metodyczny charakter. Ponadto do realizacji działań Centrum Dialogu Kultur będą zatrudnione nowe osoby, które będą obsługiwać cały kompleks. W trakcie realizacji projektu będzie ukonstytuował się program funkcjonowania i działalności Centrum Dialogu Kultur.

Projekt został złożony w 2016 roku w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Celu Tematycznym Dziedzictwo. 19 października 2017 roku projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisanie umowy grantowej odbyło się 8 maja 2018 roku w Węgrowie. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2019 roku, zakończy się 31 lipca 2021 r.

 

 

MS

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
45 0.07568883895874